A3 Regioadvies Administratiekantoor Nijverdal
Het jaarverslag is in veel organisaties wettelijk verplicht. Zo’n verslag is echter meer dan een must: het geeft een goed beeld van de doelstelling, strategie en plannen van uw bedrijf. Daarnaast is het jaarverslag prima te gebruiken als marketinginstrument.

De jaarrekening geeft immers een jaarlijks overzicht van de financiële toestand van een bedrijf, vereniging, stichting of instelling. De jaarrekening bestaat normaliter uit een balans, een resultatenrekening (ook wel winst- en verliesrekening genoemd) over het afgelopen boekjaar, een toelichting op beiden, en indien nodig een samenstellingsverklaring.


Jaarrekeningen

Heeft u wel een jaarrekening nodig?

In tegenstelling tot hetgeen vaak gedacht wordt is niet ieder bedrijf verplicht om een jaarrekening op te stellen. Wel is ieder bedrijf verplicht om de administratie op een dusdanige manier in te richten en bij te houden dat op ieder moment de fiscale verplichtingen uit die administratie blijken. De wet verplicht uitsluitend bepaalde rechtspersonen (bijvoorbeeld B.V.’s) om ieder boekjaar een jaarrekening te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Deze publicatieplicht, vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, dient er voor dat de financiële gegevens beschikbaar zijn voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.
Door de publicatieplicht bestaat voor de genoemde groep rechtspersonen dus wél een verplichting tot het opstellen van een jaarrekening per boekjaar.


Geen jaarrekening nodig? Bespaar!

Uit het bovenstaande kunt u opmaken dat u als ZZP-er, of VOF niet altijd een jaarrekening hoeft te hebben. Als er geen externe partijen zoals banken om uw jaarrekening vragen kunt u wellicht volstaan met een boekhoudkundige- en BTW controle door ons en een goed overzicht van uw jaarcijfers met uitleg, wat dan ook meteen als basis dient van uw aangifte inkomstenbelasting.

Zoals u begrijpt kunt u hiermee een forse besparing realiseren op uw jaarlijkse administratiekosten!