A3 Regioadvies Administratiekantoor Nijverdal

Privacy


Privacy verklaring conform AVG


Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy online. We waarderen het dat u gesteld bent op uw persoonlijke informatie
die u aan ons verstrekt. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe we informatie over u verzamelen wat we ermee doen en welke
controlemogelijkheden u heeft.

Wie wij zijn?


A3 RegioAdvies is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Persoonsgegevens die wij over u verzamelen.


We kunnen alleen diensten in uw opdracht uitvoeren, indien u ons uw persoonlijke gegevens daartoe verstrekt. In dat kader
verzamelen wij persoonsgegevens zoals: uw naam, adres, e-mailadres.
Wij zullen de informatie die u zelf ons hebt verstrekt voor de in dit privacy verklaring verkregen omschreven doeleinden gebruiken.
Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor werkzaamheden in uw opdracht, zoals belastingaangifte, administratie, of
salarisverwerking, indien dit voor u van toepassing is en voor facturatie en orderverwerking. Uw gegevens kunnen in dit kader aan
bij het afhandelen van de werkzaamheden betrokken derden worden doorgegeven.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten die u van ons verzocht
hebt per E-mail of telefoon.

Uw toestemming.


Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

· Het beheer van uw klant-account bij ons;
· Ter verificatie van alle transacties met betrekking tot uw financiële administratie en dienstverlening aan u.

Veiligheid.


Wij hechten veel belang aan de veiligheid van alle persoonlijk identificeerbare informatie in verband met onze gebruikers. We
hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik en wijziging van de persoonlijke gegevens tegen te gaan. We zullen
technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, door middel van:

· Toegang tot uw account te beveiligen door wachtwoord en gebruikersnaam die uniek zijn voor u;
· Uw persoonlijke gegevens op te slaan op beveiligde servers;

U dient erop bedacht te zijn dat het indienen van persoonlijke informatie op internet nooit helemaal veilig is. Wij kunnen de
beveiliging van informatie niet garanderen aangezien en elke vorm van informatieverstrekking geschiedt op eigen risico. Alles wat
we kunnen doen is gebruik maken van al onze inspanningen om uw gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat we een
betrouwbare en veilige omgeving behouden om uw gegevens te gebruiken.

Uw rechten.


Als u zich zorgen maakt over uw gegevens, hebt u het recht toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben op te
vragen. Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die A3 RegioAdvies over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt
wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen
met A3 RegioAdvies via info@A3 RegioAdvies.nl. A3 RegioAdvies zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij
omtrent u verwerken en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Gebruik van cookies door A3 RegioAdvies.


We gebruiken, gelet op het belang wat wij hechten aan uw privacy, geen cookies om informatie over uw online surfgedrag en het
gebruik van het internet te verkrijgen.
Er zijn geen beperkingen op onze website indien u cookies weigeren of niet opslaan aan heeft staan.

Onze contactgegevens.


Wij zijn blij met uw feedback en vragen. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar info@A3 RegioAdvies.nl of
schrijf ons; A3 RegioAdvies - Portlandweg 94 - 7442 VE Nijverdal

Gewijzigd: 21-9-2018